About Me

Textile still moves me!


Willy Doreleijers
Artist Statement

With everyday subjects Willy draws attention to the gradual changes of society.
Nature, evolution and urbanization are themes that she brings to the attention in her work.
 
Started making textile art in 1997, she use into her form-rich compositions, lot of color and structure. By investigating various techniques she is constantly pushing her limits which its inspires new ideas. In all her art pieces Willy has developed a recognizable style which enhances the theme and has its own specific charisma.
 
Willy: ”The constant change of the city. For us as a human completely accepted. The evolution for example, in the word and written language. Very gradually, but very drastic. The nature that tries to stay himself, but forced into a square meter and our standards.
I find it a challenge to make with these themes textile pieces of art and would like to lead the spectator to a visual confrontation. Whether the results are completely abstract or reality made abstract, the meaning will become clear by itself. It is my expressive way of a story in images.”“Doreleijers work hovers between realism and abstraction; there is recognisable subject matter, but form is often presented in an unusual way and may not be understood. The clever blending together of line and colour to create visual impact is a significant characteristic of her work”.
Dr. Sue Marks, completed her doctoral dissertation on the positioning of quilts within the visual arts in 2006.


“Dynamic use of line defines much of Willy Doreleijers’work. Lines crisscross, emerge and disappear, explode and fade. While some of her pieces are very colorful, it is her use of line that creates the tremendous sense of energy. Willy also delights in playing games with the viewers – now you see the image; now you don’t, as shapes advance and recede from the picture plane. Each viewing brings new delights.”
Martha Sielman, Executive Director of Studio Art Quilt Associates, Inc. (SAQA) since 2004.


Artist Statement in Dutch

Met alledaagse onderwerpen attendeert Willy op de geleidelijke veranderingen van de samenleving.
Natuur, evolutie en verstedelijking zijn thema’s die ze in haar werken onder de aandacht brengt.

Gestart met het maken van textiele kunst in 1997, past zij in haar vormrijke composities veel kleur en structuur toe. Door het onderzoeken van diverse technieken verlegt zij voortdurend haar grenzen dat haar inspireert tot nieuwe ideeën. Bij alle doeken is een herkenbare stijl ontwikkeld die het thema versterkt en een specifieke eigen uitstraling geeft.

Willy: “De voortdurende verandering van de stad. Voor ons als mens volkomen geaccepteerd. De evolutie in bijvoorbeeld de spreek- en schrijftaal. Heel geleidelijk maar zeer ingrijpend. De natuur die probeert zichzelf te blijven maar dan wel gedwongen in een vierkante meter en naar onze maatstaven.
Ik vind het een uitdaging om met deze thema’s textiele werken te maken. En wil hiermee de toeschouwer voor een visuele confrontatie plaatsen. Of het nu abstract is of een geabstraheerde werkelijkheid, de betekenis wordt vanzelf duidelijk. Het is mijn expressive manier van beeldvertelling.”