My Holy Cat

Cats were much loved as domestic animals in old cultures.
With this art piece a comparison is drawn between the adoration of the cat in ancient Egypt and the adoration of the cat in our modern homes.
Present-day man still considers the cat a sacred animal, in view of the number of cats in our society.

 

Katten waren in oude culturen geliefd als huisdier.
Met dit werk wordt een vergelijking getrokken tussen de verering van de kat in het oude Egypte en de verering van de kat in onze moderne huishoudens.
Nog steeds beschouwd de hedendaagse mens de kat als heilig dier gezien het aantal katten in onze samenleving.

W 4.50 x H2.40 m

  • Material: canvas, polyester felt
  • Technics: screenprinting, stenceling, machine stitching
  • foto: John Drop