Neurotic City

SOLD
A ‘street view’ of a typical Dutch street. Where historic façades coexist with new elements. For us, as humans, are constantly faced with changing fashion images, trends and technology perfectly acceptable.
But how does the city itself?
In the psyche of the city a conflict may occur that do not know how to categorize these changes. A kooky image is created.
Reality or fiction? …. Both!

Een ‘streetview’ van een typisch Hollands straatje. Waar historische gevels samengaan met nieuwe elementen. Voor ons als mens, voortdurend geconfronteerd met veranderende modebeelden, trends en techniek volkomen geaccepteerd.
Maar hoe ervaart de stad het zelf?
In de psyche van de stad kan een conflict ontstaan die deze veranderingen niet weet te plaatsen. Een verknipt beeld wordt gecreëerd.
Werkelijkheid of fictie?…. Beide!

W 120 x H 125 cm

  • Material: cotton, polyester organza
  • Technics: batik, transfer dye, stenciling, machine stitching